Savanorio palydėjimo atmintinė

Savanorio atėjimas. Daigai.

 • Už savanorio palydėjimą atsakingas organizacijos darbuotojas yra žinomas tiek savanoriams, tiek kitiems darbuotojams. Esant galimybėms naudinga įtraukti antrą žmogų, kuris galėtų perimti palydėjimą ligos ar atostogų atveju.
 • Aiškiai suformuluoti ir konkretūs darbai, nuo kurių savanoris gali pradėti.
 • Susipažinimas (su kolektyvu; darbo specifika; vidaus taisyklės; ekskursija po įstaigą; vidiniai susitarimai).
 • Lūkesčiai: savanoris-organizacija; organizacija-savanoris.
 • Sutarties pasirašymas (kiek laiko savanoriaus; kiek valandų per savaitę; pagrindinės užduotys).
 • Rekomenduotina savanorio veiklų pasiskirstymo proporcija: 60% tiesioginis darbas su tikslo grupe; 20% administracinis darbas; 20% fizinis darbas.

Savanoris įsidirba. Žiedai.

 • Reguliarūs individualūs susitikimai su kuratoriumi (bent kas dvi savaites). Pokalbiai ne tik apie rezultatus, tačiau ir apie savijautą organizacijoje.
 • Sėkmių pastebėjimas ir nesėkmių aptarimas nevertinant.
 • Atsižvelgiant į savanorio norus ir gebėjimus galima jam padėti įgyvendinti savo iniciatyvas.
 • Perleidžiama daugiau atsakomybės, patikimos sudėtingesnės užduotys, savanoris pats planuojasi veiklas ir užimtumą.

Pabaiga ir atsisveikinimas. Nuvytimas.

 • Po truputį mažinamas užduočių krūvis.
 • Individualus savanorystės aptarimas.
 • Visos organizacijos išankstinis (bent prieš 2 sav.) informavimas apie išėjimą.
 • Pagalba organizuojant atsisveikinimą su tikslo grupe ir darbuotojais.