Pradedamas įgyvendinti projektas „Profesinių įgūdžių suteikimas darbo vietoje Žaliakalnio jaunimui“

Nevyriausybinių organizacijų aktyviai veikiančių Žaliakalnyje ir dirbančių su jaunimu praktika rodo, kad daugiau nei 30 proc. visų jaunuolių patiria diskriminaciją dėl amžiaus ir turi sunkumų konkuruoti darbo rinkoje, nes turi žemus profesinius gebėjimus ir neturi darbo patirties. Problemoms spręsti padėtų kompleksinės veiklos –neformalus švietimas, informavimas, konsultavimas, darbinių įgūdžių suteikimas darbo vietoje bei kita pagalba įsidarbinant.

Todėl įgyvendindami projektą sieksime sudaryti palankias sąlygas Žaliakalnio teritorijos gyventojams, įsidarbinimo galimybių gerinimui, skatinant socialinę integraciją, verslumą ir darbinių įgūdžių kėlimą.

Dalyviai bus konsultuojami ir įgys žinių ir patirties kaip praktiškai atlikti statybos ir remonto srities darbus ar teikti konsultavimo, pagalbos namuose ir vaikų priežiūros srities paslaugas pareiškėjo, partnerio ar kitose įmonėse pagal susitarimą. Projekte dalyvaus 36 darbingi neaktyvūs Žaliakalnio gyventojai (16-29 m.).

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo

Projekto įgyvendinimo partneris VšĮ „Kartu stipresni“