Pradedamas įgyvendinti projektas „Atrask save Žaliakalnyje”

Lietuvos darbo biržos 2017 m. kovo mėn. 30 d. duomenimis Žaliakalnyje registruota 845 bedarbiai, iš jų 257 yra 16-39 m. Net 30 proc. visų bedarbių Žaliakalnyje dėl jauno amžiaus turi sunkumų konkuruoti darbo rinkoje, nes nėra sukaupę darbo patirties, turi žemus profesinius gebėjimus.
Problemoms spręsti padėtų kompleksinės veiklos – Tikslinės grupės asmenų neformalus švietimas, informavimas, konsultavimas, praktinių įgūdžių  suteikimas savanoriškos veiklos metu bei kt. pagalba įsidarbinant.

Projektas yra Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo dalis.
Tikslas – suteikti profesinius ir kitus reikalingus socialinius įgūdžius darbingiems neaktyviems ar bedarbiams (16-39 m.) Žaliakalnio gyventojams per savanorišką veiklą.  Sąsaja su 8.6.1-ESFA-V-911 priemonės tikslu – Tikslinės grupės asmenims suteiktos socialinės paslaugos pagerins jų padėtį darbo rinkoje, o savanoriškas įsitraukimas į veiklas didins bendruomenės socialinės integracijos lygį jos viduje. Projekto veiklų susietumas su PFSA. –inicijuojamos bendruomenės (atitinka 10.1), atitinka 10.2.1.1-10.2.1.3.veiklas. Rezultatai – praėjus 6 mėn. po dalyvių dalyvavimo socialinė atskirtis sumažės 14 dalyvių (35 proc.) tarpe. Tikslinė grupė – 40 projekto dalyvių – 16-39 m. ekonomiškai neaktyvūs ir bedarbiai Žaliakalnio gyventojai.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo

Daugiau informacijos tel. nr. +370 608 50709 arba el. p. info.projektasks@gmail.com